Məşğulluq üzrə

Strateji hədəflər:

Əmək bazarının tələblərinə və müasir peşə standartlarına cavab verən peşə təhsili və təlimi sistemini formalaşdırmaq. Bununla bağlı:

- işəgötürənlərlə  tərəfdaşlıq  əlaqələri çərçivəsində  müxtəlif istiqamətli 10 pilot peşə təhsili müəssisəsinin təşkil edilməsi;
- ümumtəhsil  müəssisələrinin  məzunlarının  peşə  təhsili  müəssisələrinə  qəbul  səviyyəsinin 25 faizə qaldırılması;
- pilot peşə  təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluq səviyyəsinin 6 ay  ərzində 50 faizə çatdırılması;
- pilot peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanların sayının 50 faiz artması.