Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri istifadəyə verildi

26 may 2005-ci il tarixində Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin Azərbaycan hissəsinin istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirildi